Hier onze kanjer op Barcelona 2jaar achtereen prijs op deze
zware vlucht in de eerste keer was hij de eerst gemelde duif in
heel noord Nederland.

Deze duif is verkocht naar China.